Op kamp in Ieper

Op kamp in Ieper als jeugdvereniging, of je hebt een groep jongeren over de vloer en bent dus uitbater van een terrein of kamphuis? Dan is het belangrijk dat je de onderstaande informatie aan ons bezorgt. Deze informatie wordt enkel gebruikt in noodsituaties. 

Als overnachtende groep?

Lijst met info

 Elke (jeugd)groepering of gelijk welke (jeugd)organisatie die minstens 1 georganiseerd nachtverblijf houdt op het grondgebied van de gemeente, hetzij in een home, tehuis, bivakhuis, occasioneel bij een landbouwer, camping of gelijk welke andere pleisterplaats, zal bij zijn aankomst een lijst overmaken aan het gemeentebestuur.

Deze lijst omvat: 
1. De volledige identiteit van de verantwoordelijke leider(s) en de contactgegevens van de hoofdleider tijdens het kamp (gsm-nummer); 
2. Het aantal kinderen dat deel uitmaakt van de groep; 
3. De datum en het uur van aankomst en van vertrek van iedere groep; 
4. Naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groep(en).

Deze info stuur je minstens 10 dagen op voorhand door naar joc@ieper.be. 24u op voorhand bezorg je ons dan de definitieve ledenlijst met de naam, de voornaam en het adres van elke deelnemer. 

Kampvuur

Een kampvuur gepland op kamp? Dan moet je hiervoor toestemming verkrijgen van de burgemeester. Je doet de aanvraag minstens 10 dagen vooraf via milieu@ieper.be. Welke info je precies allemaal moet doorsturen vind je hier terug: https://www.ieper.be/toelating-kampvuur.  

Nachtspel

Ook een nachtspel op Iepers grondgebied moet gemeld worden en dit minstens 48u op voorhand. De melding kan je doen via joc@ieper.be en moet volgende gegevens bevatten:

1. De datum en het uur van aanvang en einde van deze activiteit;
2. De volledige identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke die dit ter plaatse leidt;
3. Naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groep(en);
4. De juiste plaats waar deze activiteit zal doorgaan.

De deelnemers aan nachtspelen langs openbare wegen dienen te beschikken over en gebruik te maken van voldoende veiligheidsuitrusting zoals hesjes, zaklampen, signalisatiebordjes, …

Als uitbater? 

Ook als uitbater is er meldplicht met betrekking tot kampen, volgens de zonale politieverordening. De uitbater bezorgt de volgende info eveneens 10 dagen vooraf via joc@ieper.be (Deze info kan ook samen met lijst met info van de overnachtende groep worden meegegeven.):

1. De volledige identiteit van de uitbater van het terrein/gebouw en en zijn contactgegevens (adres, telefoonnummer); 
2. De plaats waar de groep verblijft en de verblijfsperiode; 
3. De naam en het thuisadres van de groep en de volledige identiteit  en contactgegevens van de verantwoordelijke van de groep tijdens het kamp.