Erkenning als jeugdvereniging

Waarom erkenning als stedelijke jeugdwerkorganisatie?

Als erkende jeugdvereniging heb je recht op enkele voordelen. Je kunt gebruiken maken van de verschillende Ieperse zalen aan een goedkoper tarief, zaken uitlenen in de uitleendienst van het JOC of je kunt aanspraak maken op subsidies. Daarnaast mogen leden van erkende jeugdverenigingen ook terugbetalingen indienen bij ziekenfondsen en kunnen zij fiscale attesten uitreiken aan de ouders van hun leden. 

Voorwaarden tot erkenning? 

 • een plaatselijke leiding hebben waarvan het secretariaat in Ieper gevestigd is
 • minstens 1 persoon van de leiding is 18 jaar oud is
 • de namen van de hoofdleider en leden, hun geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer dienen jaarlijks meegedeeld te worden aan het secretariaat van de jeugddienst van Ieper
 • een lokaal in Ieper bezitten of gebruiken.
 • minstens 10 activiteiten per jaar volledig zelf met de eigen leiding en/of leden van de eigen beweging organiseren die tot doel hebben een buiten- en naschoolse vorming en ontspanning voor de eigen leden te bezorgen.  Deze activiteiten mogen niet commercieel gericht zijn
 • niet aangesloten zijn bij een andere stedelijke adviesraad of georganiseerd worden vanuit een andere stedelijke adviesraad zoals daar zijn cultuur, sport, welzijn of enige andere
 • bestaan uit minstens 5 gewone leden (leiding niet meegerekend) die in Ieper wonen en jonger zijn dan 26 jaar
 • de universele verklaring van de rechten van de mens en verdrag inzake rechten van het kind te onderschrijven

Deze erkenning kun je jaarlijks verkrijgen door het onderdeel 'erkenning als stedelijke jeugdwerkorganisatie' in de subsidiedocumenten in te vullen. Voor meer info, contacteer de jeugddienst via joc@ieper.be of 057/239560.

Starttoelage? 

Wil je als nieuwe jeugdorganisatie een starttoelage ontvangen? Dan kan om verschillende redenen:

 • ofwel de oprichting van een nieuwe jeugdwerkorganisatie
 • ofwel de oprichting van een afdeling van een bestaande jeugdwerkorganisatie
 • ofwel een belangrijke inhoudelijke verruiming van het aanbod van een bestaande jeugdwerkorganisatie
 • ofwel een belangrijke verruiming in de tijd van het aanbod van een bestaande jeugdwerkorganisatie

Om in aanmerking te komen voor betoelaging moet het nieuwe initiatief een bewijs van aanvang aan de jeugddienst kunnen voorleggen bv. een verklaring van overkoepelende organisatie, persartikel… . Elke aanvraag wordt vergezeld van volgende documenten: bewijs van aanvang, lijst van leden en kaderleden met vermelding van hun adres en leeftijd, aard en doelstellingen van het nieuwe initiatief, aanbod of vereniging. Je richt je aanvraag aan joc@ieper.be. De starttoelage is een vast bedrag van 375 EUR en dekt alleen de oprichtings- en eerste werkingskosten.

Voorwaarden tot starttoelage?

De jeugdwerkorganisatie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als stedelijke jeugdwerkorganisatie. De starttoelage kan slechts eenmaal aan dezelfde jeugdwerkvorm toegekend worden in een periode van vijf jaar.

 

Contactinformatie