Jeugdraad

Jeugdraad

De Ieperse jeugdraad is een erkend adviesorgaan. Alle jongeren met een band met stad Ieper of deelgemeenten zijn er welkom. Op geregelde tijdstippen komt de jeugdraad samen om zaken te bespreken waarmee de jeugd bezig is. Iedere jongere is steeds welkom om er zijn of haar ideeën, initiatieven of meningen voor te leggen.

Naast de jeugdraad heb je nog de ‘Commissie georganiseerd jeugdwerk’ (CGJW). Zij staan in voor het organiseren met activiteiten en vormingen voor de Ieperse jeugdverenigingen. Ze vormen als het ware de lijm tussen deze verenigingen en zorgen voor een sterk netwerk binnen het Ieperse jeugdwerk.

Contactinformatie