Jeugdraad

 

Wat doet de jeugdraad van Ieper?

De jeugdraad geeft adviezen aan het College van Burgemeester en Schepenen of aan de gemeenteraad over zaken met betrekking tot jeugd. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe zonale politiereglement, Noord-Zuidsubsidiëring van jongeren ... Als jeugdraad wordt ook nagedacht over de toekomst van de Ieperse jongeren op vlak van werk (jobbeurs), wonen (woonproject de Vloei) en vrije tijd.  Daarnaast maakt de jeugdraad ook deel uit van de Raad van Bestuur van JOC Ieper, vzw. De jeugdraad wil ook vorming aanbieden op verschillende manieren: Conferenties, opleiding van jeugdverenigingen ... Open communicatie is een must: je vindt hun laatste berichten via hun facebookpagina of de website. Ook leerlingenraden en jeugdbewegingen kunnen een bezoek van de jeugdraad verwachten om na te gaan wat bij hen leeft.